EFT Emotional Freedom Techniques
 

Wat is EFT?

  • Een stress reducerende techniek (heel fijn wanneer je bedenkt dat er uit steeds meer onderzoek blijkt dat stress ten grondslag ligt aan veel verschillende aandoeningen. Daarnaast ervaren mensen deze tijd mega veel stress!)
  • Een manier om  negatieve triggers te neutraliseren/uitdoven aangaande trauma(s), negatieve gedachten en overtuigingen 
  • Een manier om controle te krijgen over je emoties, je lichaam en over jezelf. (hoe geweldig is dat!?)
Deze extra punten op de hand kunnen ook gebruikt worden als alternatief of als toevoeging. Mochten deze punten allemaal moeilijk gaan, om wat voor reden dan ook, zijn er nog andere mogelijkheden. Die technieken kunnen we ook toepassen.

EFT punten op papier

EFT punten.docx (209.87KB)
EFT punten.docx (209.87KB)


Emotional freedom techniques. Technieken voor emotionele vrijheid. Je kunt er zo diep op ingaan als je wilt. Er zijn boeken over geschreven. Mocht je vragen hebben of boeken willen lezen hierover of wetenschappelijke artikelen, laat het mij weten. Dan kan ik die zeker adviseren of aangeven waar je die kunt vinden.

Maar in het kort draait het hierom:

EFT zijn acupunctuurpunten op het lichaam waar je op tapt (tikt). Op dat moment zorg je ervoor dat je de doorstroming van die punten open maakt en open houdt. 

 

Daarnaast geef je een prikkel aan de hersenen (met name de hypocampus) dat er geen sprake is van daadwerkelijk levensgevaar. Bij echt levensgevaar heb jij geen tijd om op die punten van je lichaam te tikken.

Tijdens EFT werken we vaak aan de heling van de emotionele impact van deze gebeurtenissen. EFT is een relatief simpele methode die acupunctuur punten met elementen van cognitieve en "exposure" therapie combineren. Cognitieve therapie adresseren hoe we de wereld om ons heen zien met onze eigen gedachten of "cognitie" die ons gedrag vormen. "Exposure" therapieën focussen op de therapeutische waarde of herinnering aan een traumatische levensgebeurtenissen.

over de 100 gepubliceerde studies in peer reviewed journals laten zien dat dit (EFT) extreem effectief is bij het helen van symptomen horend bij paniek, depressie en PTSD (research.EFTuniverse.com).
EFT word vaak tapping genoemd omdat dit een centrale functie heeft tijdens de EFT. Het houdt in dat je gaat tikken met je vingertoppen op acupunctuur punten op je eigen lichaam. Deze acupunctuur punten wordt aan gerefereerd als accupunten. Onderzoek heeft aangetoond dat druk op de accupunten of "acupressure" dezelfde effectiviteit hebben als acupunctuur met naalden. (Cherkin et al. 2009).

 

De theorie achter acupunctuur leert ons dat de energie die zich beweegt door ons lichaam door de paden genaamd "meridianen". Ziektes kunnen veroorzaakt worden door een blokkade of onderbreking/ of interruptie van die beweging. Acupunctuur en acupressure kunnen gebruikt worden om deze blokkades of onderbrekingen te verwijderen en op te heffen. Het idee dat stimulatie van het fysieke lichaam (ook wel somatische stimulatie genoemd) een rol kan spelen in psychologische herstel kwam langzaam naar voren in de tweede helft van de 20ste eeuw.  In de 1920's een collega van Sigmond Freud, psychiater Wilhelm Reich, bedacht de term "gespierd pantser" gebaseerd op zijn observaties dat emotionele trauma kan resulteren in rigiditeit in bepaalde gebieden van het lichaam. (Reich, 1927). In de 1970's, clinische psycholoog Roger Callahan vond dat cliënten een snelle aanpassing hadden in psychologisch trauma wanneer psychotherapie gecombineerd werd met tappen op acupunctuurpunten van het lichaam (Callahan, 2000). In de 1990's werd Callahan zijn methode vereenvoudigd als EFT en gepubliceerd in een handleiding (Craig en Fowlie, 1995; Church, 2013).

Hoe populairder EFT werd in therapie en coaching kringen, hoe meer het de aandacht trok van onderzoekers. Die voerden onderzoeken uit over EFT en zagen dat het extreem effectief is bij mentale problemen als angsten/fobieën, depressie, paniek en PTSD (Lane, 2009).

 

Maak een vrijblijvende intake van 15 minuten online  CONTACTTRAUMA 

We hebben in ons leven momenten wanneer we een trauma doormaken. Sommige zijn grote trauma's, andere kleine.
Definitie van een trauma volgens de clinische EFT middels eftuniverse: 

Een trauma is een nare gebeurtenis, maar wat is precies de scheidslijn tussen een slechte ervaring en een traumatische ervaring? In clinische EFT workshops (emotional freedom techniques), gebruiken wij 4 criteria voor het beschrijven van een traumatische ervaring: 

  • Een waargenomen dreiging aangaande fysieke overleving van een persoon 
  • Het onvermogen om de gebeurtenis te kunnen verwerken, waarbij een machteloosheid ervaren wordt 
  • Het gevoel van isolatie in een situatie (het gevoel helemaal alleen te zijn) 
  • Het volledig schenden van verwachtingen 

Het is duidelijk dat bij een auto-ongeluk of verkrachting, of een fysieke aanval wel aan de criteria komen van een traumatische gebeurtenis. Alhoewel veel ervaringen vanuit je jeugd die je nauwelijks herinnert mogelijk ook een bijdrage hebben aan trauma. Er zijn veel voorbeelden van. Bijvoorbeeld een vrouw, 45 jaar en psychotherapeute die een EFT workshop bijwoont. 

Ze vertelt dat toen ze opgroeide, ze heel erg tegen haar broer opkeek. Maar hij was best hard met haar in de omgang. Hij was 6 jaar ouder dan zij. Op een dag, toen was ze 3 en hij 9 jaar, wilde hij een worstel wedstrijd doen met haar. Hij won en lag boven op haar. Ze kon niet meer ademen en raakte in paniek. Hij lachte gewoon bij het zien van haar paniek. Zij raakte bijna bewusteloos toen hij eindelijk van haar af rolde. Zij begon oncontroleerbaar te huilen. Haar moeder kwam de kamer binnen en zij probeerde haar uit te leggen wat er gebeurde. Hij (haar broer) vertelde hun moeder dat er niks bijzonders gebeurt was en gaf aan dat ze gewoon een huilebalk was. Toen zei de moeder tegen haar; ,,Grote meiden, huilen niet". Deze gebeurtenis tikt alle 4 de criteria aan van een traumatische gebeurtenis, volgens de clinische EFT. De meeste mensen hebben wel gelijke gebeurtenissen in hun jeugd ervaren die deze criteria hebben. Sommige hebben er veel, andere hebben er maar een paar van dit soort gebeurtenissen. 

Tijdens EFT werken we vaak aan de heling van de emotionele impact van deze gebeurtenissen.
Het kan een verassend "kleine" negatieve ervaring betreffen om een kind te traumatiseren. 

In een serie van studies genaamd "the Still face" experiment  van Harvard psychiater Edward Tronick, werd het effect onderzocht van een kind waarvan de ouders zich emotioneel onttrokken (Tronick, Als, Adamson, Wise en Brazelton, 1979;Tronick, 1989). Hij gaf de opdracht aan de moeder van de baby van ongeveer 6 maanden oud, om haar gezicht onbewogen te houden in plaats van interactie te maken met haar baby. Wanneer de moeder haar gezicht onbewogen hield voor een korte periode, in plaats van constant interactie van gezichtsuitdrukkingen (die we onbewust continue gebruiken voor connectie) hadden de baby's dat meteen door. Wanneer de baby's geen gezichtscommunicatie ontvingen van hun moeder binnen 2 minuten, werden ze in toenemende mate geïrriteerd. Daarna verdrietig en uiteindelijk begonnen ze te bewegen in een ongecontroleerde wanhoop. Terwijl de moeder niks deed om de baby te pijnigen. Louter de intrekking van connectie was genoeg om extreem emotionele stress te produceren. Baby's kunnen hun eigen emotionele staat niet reguleren, laat staan hun hartritme, hormoon levels en hun zenuwstelsel activiteit die samen gaat met emoties (van der kolk, 2014,p.112). Ze zijn afhankelijk van aanwijzingen van volwassenen om hen heen om die regulatie te produceren. Hechting produceert een stabiel hartritme en een laag level van stresshormonen. Een onderbreking van de connectie met hun zorgdragers produceert pieken van stresshormonen, als ook een disregulatie van het zenuwstelsel en hartritme. Tronick's werk laat zien dat het niet noodzakelijk is om te slaan of te mishandelen  om een jong kind te beïnvloeden. Het simpel afwezig zijn van emotionele geruststellende aanwijzingen van zorgdragers kan al traumatisch zijn. Met andere woorden je kan uit een heel liefdevol gezin komen of een heel gelukkige jeugd hebben, maar Het kan een verassend kleine disconnectie zijn van vader of moeder om een jong kind van streek te maken.   


HET ALARMSYSTEEM (zenuwstelsel) 

Na zo een moment (trauma) koppelen we er een emotie aan vast waarbij onze hersenen ook connecties maken met de zintuigen die we op dat moment waarnemen. Dit gebeurt met name in het middelste gedeelte van het brein/limbische systeem. Vervolgens hebben we een systeem in de hersenen waaronder de hypocampus die de hele dag de omgeving scant op gevaar. Mochten we dan in de toekomst iets meemaken met die dezelfde geur, kleur, geluid, emotie of gedachte dan stuurt de hypocampus een signaal naar de amigdala, die vervolgens het lichaam triggert. Het lichaam heeft kort uitgelegd 2 systemen van het onbewuste zenuwstelsel (daar waar je geen invloed op hebt). Het para sympatische en het sympatische systeem. Het parasympatische is het systeem dat geactiveerd wordt in rust (slapen, meditatie, relaxen en werkt helend) en het sympatische die geactiveerd wordt in het geval van direct gevaar (dat wat energie ontneemt van je voorste hersengedeelte en afbraak geeft op de lange termijn aan zowel je lichaam als je geest) Je raad het al. Die laatste wordt geactiveerd door de amygdala middels hypocampus die gevaar heeft gedetecteerd. Wat er dan gebeurt is: flight, fight, freeze (vluchten, vechten of bevriezen). Je krijgt een droge mond, hartslag gaat omhoog (hartkloppingen), je komt niet goed uit je woorden, je gaat zweten, je gaat heel snel ademhalen (waardoor hyperventilatie ontstaat). Allemaal niet prettig wanneer je NIET in levensgevaar verkeerd en (sterker nog,) een gedachte aan het trauma moment is al genoeg om die hypocampus alarm te laten slaan! Je bent vaak niet eens daad werkelijk in levensgevaar, maar gewoon bijv. ergens aan het winkelen of je staat voor de klas of op je werk of thuis in gesprek met jezelf of met een vriend(in)of familielid. Soms ben je zelfs thuis een film aan het kijken wanneer je hersenen alarm slaan. Redelijk lastig en blokkerend. Daarnaast door dit systeem onttrekt je lichaam ook energie vanuit het voorste gedeelte van je hersenen, waardoor je brein niet zijn volledige functie kan gebruiken. Met name kun je niet bij je frontale kwab. Die verantwoordelijk is voor het leren, trainen en communicatie. Redelijk belangrijk wanneer je dus bezig bent met school, werk of wilt nadenken over je eigen hersenspinsels of een leuke film of serie aan het kijken bent. In plaats daarvan kun je daar NIET bij en je kan zelfs volledig naar je primitieve brein gaan en volledig ontsporen/verzuipen in je emoties of een piek in lichamelijke klachten ervaren, intense pijn, hyperventileren, hartkloppingen krijgen etc. Bij EFT komt de prikkel niet naar je amygdala waardoor je lichaam GEEN energie onttrekt en je dus WEL naar je frontale kwab kan gaan. 

Dit geeft je de mogelijkheid om dus te leren en te onderzoeken:
waarom wordt ik nu zenuwachtig? waarom voel ik deze emotie? wat is er nu eigenlijk aan de hand wat neem ik waar met mijn zintuigen waardoor die emotie getriggerd wordt? waarom geeft mijn lichaam klachten om met mij te praten? waarom wil mijn lichaam met mij praten?
Weet je de antwoorden op die vragen dan kun je vervolgens vragen stellen die er dieper op in gaan.
Uiteindelijk kan je ook kijken wat je met die informatie wilt. Wil je die info opruimen, anders rangschikken, of gewoon behouden, omdat je er nu even niet over na wilt denken.
WAT je met die info wilt of doet is aan jou! Dat is heel waardevol in het leren inzien en begrijpen van je eigen brein, emoties en je lichaam. Mooie bijkomstigheid is dat je in sommige gevallen niet alleen jezelf analyseert maar ook de andere persoon/personen die ermee te maken heeft/hebben.    


DE HERSENEN

Als laatste informatie over de hersenen. Je hersenen zijn hel complex.
Ik probeer het daarom heel simpel uit te leggen.
We hebben 3 gedeelten in het brein: 

  • Achterste gedeelte van je brein en hersenstam. Het primitieve brein/ reptielen brein (oudste gedeelte van je brein. 3.4 biljoen jaar oud. Dinosaurussen hadden die ook en de reptielen van nu ook). 
  • Middelste gedeelte/lymbische systeem. Daar waar de emotie en zintuigen gekoppeld worden aan een gebeurtenis. Werkt sterk samen met het primitieve brein. frontaal kwab/ voorste gedeelte van je hersenen. 
  • Jongste gedeelte van ons brein en hetgeen ons onderscheid van de rest, want hier zit het cognitieve gedeelte van ons brein. Onder andere het leren/training en communicatie. Deze is ongeveer 100.000 jaar oud.

 In het primitieve brein en hersenstam is geen communicatie mogelijk. Probeer maar eens met een krokodil te praten. In het middelste gedeelte is ook geen communicatie mogelijk. Praat maar eens met een hond of kat. Emotie wel. Wanneer je in de ogen van je hond of kat kijkt zit er een emotie bij, waardoor je een sterke band op kunt bouwen met je huisdier. Maar middels communicatie een opdracht geven aan een hond of kat wordt al lastig. In je frontale kwab/voorste gedeelte van je hersenen is communicatie mogelijk, training, begrip en sociale vaardigheden.
Dan denk je vast; ,,waar zit het overlevingssysteem met de hypocampus en amigdala?
Helaas, die zit in het primitieve deel. Daar kun je dus niet mee praten.
Zeg maar eens tegen jezelf dat je niet bang hoeft te zijn. Probeer jezelf verbaal maar eens duidelijk te maken dat je niet in paniek hoeft te schieten.
Zeg maar tegen jezelf dat je vooral niet moet piekeren. Dat lukt niet helaas.
Hoe kom je daar dan wel bij denk je? VIA AANRAKING. Middels tapping (tikken) op acupunctuurpunten op je lichaam kun je het primitieve brein en de hersenstam "vertellen" zich te ontspannen en dat je geen gevaar loopt.
Je bent niet in levensgevaar. Ondanks dat je gedachten en overtuigingen hebt en je eenzelfde kleur, geur, sensatie binnen krijgt ben je, op dit moment, niet in levensgevaar. Die essentiële informatie kun je dan aan dat gedeelte van het brein "doorgeven".
Die slaat dan GEEN alarm! Hierdoor krijgt je amygdala geen prikkel en gaat je sympatische systeem niet aan. 

Heel erg prettig. Daarnaast kun je dus het voorste gedeelte van je brein gebruiken. Je frontaal kwab (ook voorhoofdskwab genoemd). Daar waar je communicatie en training systeem zich bevind en kun je dus goed onderzoeken waarom je zo angstig, verdrietig of boos bent in een bepaalde situaties met geur, kleur, vorm of smaak of bij een bepaalde gedachte of overtuiging.
Vervolgens kun je begrip krijgen op waarom dit zo is. Dan kun je met die informatie kiezen wat je er verder mee wilt. Zo houden en ergens opslaan. Veranderen. Weggooien, ombuigen etc. Net wat jij wilt.
 Zo doende kun je grip krijgen op jezelf en controle over jezelf. Je gedachten en je emoties. Je kunt oude overtuigingen veranderen of weggooien en er nieuwe voor in de plaats zetten. Hoe fijn is dat? Hoe geweldig is dat? wie wil dit niet? Ben jij er klaar voor om hiermee aan de slag te gaan?

Maak een vrijblijvende intake van 15 minuten online  CONTACT